Adran Dan 5

 

Croeso i’r Adran Dan 5. 

Yma mae Mrs Humphrey a Mrs Owen yn gweithio.

 

Mae’r ffocws yma ar ddysgu drwy chwarae.

 

 

 

Ar y fferm

Welcome to the Under 5s Department.
This is where Mrs Humphrey and Mrs Owen work.

 

The focus here is on learning through play.

 

 

 

On the farm

 

"Lliwiau"

"Colours".

 

 

 

 

 

Lliwiau yr Hydref 

Autumn colours

 

 

Cymysgu lliwiau 

Mixing colours

 

 

Golau a thywyllwch

Light and dark

 

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5

Adnabod siapiau 2D

Recognising 2D shapes

 

IAITH

Dyma ni yn mwynhau llyfrau yn y Gornel Darllen.

LANGUAGE

Here we are enjoying books in the Reading Corner.

 

MATHEMATEG

Chwarae gemau rhifau ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol.

MATHEMATICS

Playing number games on the Interactive White Board.

 

CREADIGOL

Creu modelau.

CREATIVE

Making models.

 

 

TU ALLAN

Hela trychfilod

 

OUTSIDE

Hunting for bugs

 

CORFFOROL 

Dringo ar y lindys.

PHYSICAL

Climbing on the caterpillar.

 

 

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH O’R BYD 

Arbrofi gyda magnedau.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE WORLD
Experimenting with magnets.

 

 

   

Adran Dan 5

 

Croeso i’r Adran Dan 5. 

Yma mae Mrs Humphrey a Mrs Owen yn gweithio.

 

Mae’r ffocws yma ar ddysgu drwy chwarae.

 

 

 

Ar y fferm

Welcome to the Under 5s Department.
This is where Mrs Humphrey and Mrs Owen work.

 

The focus here is on learning through play.

 

 

 

On the farm

 

"Lliwiau"

"Colours".

 

 

 

 

 

Lliwiau yr Hydref 

Autumn colours

 

 

Cymysgu lliwiau 

Mixing colours

 

 

Golau a thywyllwch

Light and dark

 

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5

Adnabod siapiau 2D

Recognising 2D shapes

 

IAITH

Dyma ni yn mwynhau llyfrau yn y Gornel Darllen.

LANGUAGE

Here we are enjoying books in the Reading Corner.

 

MATHEMATEG

Chwarae gemau rhifau ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol.

MATHEMATICS

Playing number games on the Interactive White Board.

 

CREADIGOL

Creu modelau.

CREATIVE

Making models.

 

 

TU ALLAN

Hela trychfilod

 

OUTSIDE

Hunting for bugs

 

CORFFOROL 

Dringo ar y lindys.

PHYSICAL

Climbing on the caterpillar.

 

 

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH O’R BYD 

Arbrofi gyda magnedau.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE WORLD
Experimenting with magnets.