Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Adran Dan 5

 

 

Croeso i’r Adran Dan 5. 

Yma mae Mrs Roberts a Mrs Edwards yn gweithio.

 

Mae’r ffocws yma ar ddysgu drwy chwarae.

 

Tymor 2

 

 

Ar y fferm

Welcome to the Under 5s Department.
This is where Mrs Roberts and Mrs Edwards work.

 

The focus here is on learning through play.

 

Term 2

 

 

On the farm

 

"Lliwiau" oedd ein thema tymor 1.

Our theme for term 1 was "Colours".

 

 

 

Lliwiau yr Hydref 

Autumn colours

 

 

Cymysgu lliwiau 

Mixing colours

 

 

Golau a thywyllwch

Light and dark

 

Adnabod siapiau 2D

Recognising 2D shapes

 

 

IAITH

Dyma ni yn mwynhau llyfrau yn y Gornel Darllen.

LANGUAGE

Here we are enjoying books in the Reading Corner.

 

MATHEMATEG

Chwarae gemau rhifau ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol.

MATHEMATICS

Playing number games on the Interactive White Board.

 

CREADIGOL

Creu modelau.

CREATIVE

Making models.

 

TU ALLAN

Hela trychfilod

OUTSIDE

Hunting for bugs

 

CORFFOROL 

Dringo ar y lindys.

PHYSICAL

Climbing on the caterpillar.

 

 

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH O’R BYD 

Arbrofi gyda magnedau.

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE WORLD
Experimenting with magnets.