Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Blwyddyn 3 & 4

 Mae PDFs o'r plant wrth eu gwaith ar waelod y dudalen. / There are PDFs of the pupils at work on the bottom of the page.

Dyma dudalen dosbarthiadau Mrs Jones, Mrs Thomas, Mrs Torr a Mr Humphreys.

 

Tymor yma rydym yn canolbwyntio ar Iechyd a Lles

Here is Mrs Jones, Mrs Thomas, Mrs Torr and Mr Humphreys' page.

 

This term our focus will be on Health and Well-being

 

  

 

Croeso i Flwyddyn 3/4,

Y tymor bidden yn canolbwyntio ar Iechyd a Lles y disgyblion.

 Anogir disgyblion bob amser i ofyn cwestiynau a bydd ein sesiynau'n hyblyg ac yn canolbwyntio ar y disgybl.

   

Pethau i’w cofio:

  • Nid yw’r disgyblion angen câs pensiliau. Mae gennym bob dim maent eu angen yn y dosbarth. Ni ddylent ddod â phethau di-angen fel teganau, arian na chardiau cyfnewid i’r ysgol. Er mwyn lleihau'r posibilrwydd o halogiad firaol rhwng cartrefi gofynnwn i ddisgyblion beidio dod a bagiau ac offer diangen i'r ysgol.
  • Nid oes angen i ddisgyblion ddod a dillad Addysg Gorfforol i'r ysgol y tymor hwn.

 

 

Diolch am eich cydweithrediad.

Mrs Jones, Mrs Thomas, Mrs Torr a Mr Humphreys.

 

Welcome to Year 3/4,

This term our focus will be on the pupils' Health and Well-being.

At all times pupils will be encouraged to ask questions and our sessions will be flexible and pupil centred. 

  

Some things to remember:-

  • The children don’t need a pencil case as we have everything they need.
  • Pupils won’t need to bring unnecessary things like toys, money or trading cards like ‘Top Trumps’ either. To minimise the possibility of viral contamination between households we ask that pupils do not bring unnecessary bags and equipment to school.
  • Pupils do not need to bring PE kit to school this term.

 

 

Thank you for your cooperation.

Mrs Jones, Mrs Thomas, Mrs Torr a Mr Humphreys.

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 Gallery