Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Blwyddyn 5 & 6

 

Dyma dudalen dosbarthiadau Mrs Williams, Ms Wheway

a Mr Tomos.

Dewch i weld ychydig o waith y dosbarth.

 

Gweithdy 'Sain' Techniquest

Here is Mrs Williams, Ms Wheway and Mr Tomos's page.

 

Come and see some of our work.

 

Techniquest 'Sound' Workshop

Trip Gelli Gyffwrdd 2015

 

Trip Nant Bwlch yr Haearn 2015


Trip Wormhout

 

Gwledd Canoloesol

Medieval Festival

 

Tarianau Canoloesol

 

 

 

 

Twrnament Pel-Droed

Medieval Shields

 

 

 

 

Football Tournament