Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Llywodraethwyr / Governors

 

 

Dyma adran Y Llywodraethwyr ar wefan yr ysgol.
Yma byddwn yn postio gohebiaeth a pholisïau ar gyfer eich gwybodaeth.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Llywodraethwyr yn uniongyrcholdrwy swyddfa'r ysgol.

Mae'r dogfennau wedi eu hatodi ar waelod y dudalen.

This is the Governors' section of the school website.

Here we will be posting correspondence and policies for your information.

If you have any questions please contact the Governors directly via the school office.

Documents are attached at the bottom of the page.

Y Llywodraethwyr yw:-  

The School Governors are:-  

Mr. T.G. Prosser,            Chairperson

Mr. John Paul Jones,     Headteacher

Mrs C. Williams,            Staff/Co-opted

Mrs. G. Humphreys,      Staff

Mr. R. Humphreys,       Staff

Ms. Rhian Williams,      Non-teaching Staff

Mr. Dafydd Williams,    LEA

Cllr. Janet Jones,            LEA

Mr. Glynne Davies,        LEA

Cllr. Carol Beard,         Local Council

Mr. Duncan Logan,      Parent

Mr. Geraint Evans,       Parent

Mrs. Vicky Smith,         Parent

Mrs. Heather Morgan, Co-opted

Vacant Post,                  Co-opted

Vacant Post,                   Parent