Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Eco Code

 

 

 

ECO CODE

 

Ymdrechwn i wastraffu llai,

Sbwriel yn y bin,

Gofal,parch,ymdrech,llwyddiant!

Os ydym am ofalu am ein byd,

Lleihau, Ail-ddefnyddio, Ailgylchu.

 

Ein cyfrifoldeb ni, 

Cadwn ein ysgol yn daclus

Os ydym eisiau ysgol braf,

Electricity use can be reduced

Care for our surroundings – PICK UP LITTER!

Obey the eco code

Switch off the lights

Composting our peelings

Help to create less waste

Organize yourself - Reduce, Reuse, Recycle

Our Responsibility

Looking after the future