Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Links

Dyma ychydig o wefannau fydd o ddiddordeb i rieni ac i'r disgyblion.

 

Rydym yn ceisio sicrhau fod y gwefannau yma yn berthnasol i waith yr ysgol ond mae'n rhaid sylweddoli fod cynnwys safleoedd ar y we yn newid yn aml. Nid yw Ysgol Glanwydden yn cymryd cyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau yma.

 

 Ymlaen

Here are a few websites which will be of interest to parents and pupils.

 

We try to ensure that the websites listed are relevant to the pupil's school work but it should be noted that internet websites change regularly. Ysgol Glanwydden can not accept responsibility for the contents of any of the websites listed.

 

Forward