Ysgol Glanwydden

Care · Respect · Effort · Success Gofal · Parch · Ymdrech · Llwyddiant

Ffordd Derwen, Bae Penrhyn, Conwy, LL30 3LB

01492 540798

pennaeth@glanwydden.conwy.sch.uk

Staff

 

Pennaeth/Head teacher :
Mrs Elaine Gelling BA

Athrawon Meithrin a Derbyn/Nursery and Reception Teachers :
Mrs Einir Roberts

Miss Stacey Hughes

Athrawon Blwyddyn 1 a 2/Year 1 and 2 Teachers :
Mrs Glena Humphrey (Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher)

Mrs Stephanie Cassidy

Mrs Naomi Southall-Jones 

Athrawon Blwyddyn 3 a 4/Year 3 and 4 Teachers :
Mrs Delyth Jones

Mrs Karen Thomas

Mr Rhys Humphreys 

Mrs Ffion Torr

Athrawon Blwyddyn 5 a 6/Year 5 and 6 Teachers :
Mrs Caroline Williams (Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Head teacher)

Ms Sian Wheway

Mr Steffan Tomos

Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol/Science and Physical Education Teacher :
Mr Delwyn Thomas

 

Cymorthyddion Dosbarth/Teaching Assitants :
Ms Eirlys Jones

Miss Nerys Jones

Ms Rhian Williams

Mrs Sian Williams

Mrs Iona Goldsmith

 

Staff Gweinyddol/Admin Staff :
Mrs Nesta Williams

Mrs Nerys Jones

 

Staff Ategol/Support Staff :
Mr Scott Lettis  (Gofalwr/Caretaker)
Ms Gaynor Pinkerton (Glanhawraig Mewn Gofal/Cleaner in Charge)
Mrs Donna Goodrich (Cogydd/Cook)
Mrs Elaine Outten (Staff Arlwyo/Catering Staff)
Mrs Wendy Algieri (Staff Arlwyo/Catering Staff)
Mrs Debbie Knowles (Staff Arlwyo/Catering Staff)