Ymholiad / Enquiry

Os rydych angen gwybodaeth benodol yna defnyddiwch y ffurflen isod. Efallai eich bod yn riant gyda phlentyn fydd yn oed ysgol yn fuan, neu rydych yn newydd i'r ardal. Bydd raid i chi roi cyfeiriad, rhif ffôn neu gyfeiriad ebost fel y gallwn gysylltu. Diolch yn fawr.

If there are any aspects of our school you would like to enquire about please use the form below. Perhaps you are a parent with a child approaching school age or moving to the area? You must enter at least an e-mail address phone number or postal address so that we can contact you. Thank you for enquiring, we hope we can be of assistance.

Ffurflen gysylltu

Contact Form
Max length 120 characters
Max length 120 characters
Max length 500 characters
Max length 120 characters
Max length 120 characters
Max length 500 characters