Llywodraethwyr / Governors

image

Dyma adran Y Llywodraethwyr ar wefan yr ysgol.


Yma byddwn yn rhoi gohebiaeth a pholisïau er gwybodaeth.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Llywodraethwyr yn uniongyrchol drwy swyddfa'r ysgol.

Mae'r dogfennau wedi eu hatodi ar waelod y dudalen.

This is the Governors' section of the school website.

Here we will be posting correspondence and policies for your information.

If you have any questions please contact the Governors directly via the school office.

Documents are attached at the bottom of the page.

 

Y Llywodraethwyr yw:

The School Governors are:

 

 

Mr. Dafydd Williams,

Mrs. Elaine Gelling,

Mrs. S Cassidy,

Mr. R. Humphreys,

Cllr. Mark Pavey,

Cllr. Carol Beard,

Mr. Andy Barlow,

Mrs. Fiona Bell,

Mrs. Sasha Townend,

Miss Angharad Blears,

Mrs Jenny Jones,

Ms Erin Taylor,

Mr Dan Miller,

Vacant,

 

Chairperson

Headteacher

Staff

Staff

LEA

Local Council

Parent/Vice-Chair

Parent

Co-opted

Co-opted

Parent

Parent

Parent

Staff/Co-opted