Llywodraethwyr / Governors

image

Dyma adran Y Llywodraethwyr ar wefan yr ysgol.


Yma byddwn yn rhoi gohebiaeth a pholisïau er gwybodaeth.  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch â'r Llywodraethwyr yn uniongyrchol drwy swyddfa'r ysgol.

Mae'r dogfennau wedi eu hatodi ar waelod y dudalen.

This is the Governors' section of the school website.

Here we will be posting correspondence and policies for your information.

If you have any questions please contact the Governors directly via the school office.

Documents are attached at the bottom of the page.

 

Y Llywodraethwyr yw:

The School Governors are:

 

Mr. Dafydd Williams, Chairperson

Mrs Jane Cater, Co-opted/Vice-chair

Mrs. Elaine Gelling, Headteacher

Mrs. S Cassidy, Staff

Mr. R. Humphreys, Staff

Cllr. Alison Mullineux, Local Council

Cllr. Carol Beard, Local Council

Mr. Andy Barlow, Co-Opted

Mr. David Ashworth, Parent

Mrs. Sasha Townend, Co-opted

Mrs Jenny Jones, Parent

Ms Ceri Jones, Parent

Ms Sue Davies, Parent

Ms Samantha Owen, Parent

Vacant,