Blwyddyn 1 & 2

 

Teganau

Tryloyw, tryleu neu di-draidd?

Toys 

Tranparent, translucent or opaque?

Dyma ni yn edrych ar briodweddau deunyddiauac yn cofnodi'r canlyniadau.

Here we are looking at the properties of

materials and recording our results.

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3

Dyma ni yn arbrofi i weld pa ddeunydd

fyddai'r orau i wneud cot law i tedi.

Here we are experimenting to see which material
would be best to make a raincoat for teddy.

 

Picnic gyda'n tedis!

 

Dyma ni yn gwneud jeli a brechdanau i fynd ar ein picnic.

A teddy bears' picnic!

 

Here we are making jelly and sandwiches for our picnic.

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5

I ffwrdd a ni!

Off we go!

 

 

Chwarae yn y parc.

Playing in the park.

 

 

 

Bwyd i ni..... a mêl i'r tedis!

 

 

Food for us.... and honey for the teddy bears!

 

 

 

 

 

Castell Bodelwyddan

Bodelwyddan Castle

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5
Gallery - image 6
Gallery - image 7

Tymor 1

Y Goedwig

Term 1

The Woods

 

 

Rydym wedi darllen stori 'Y Gryffalo' gan Julia Donaldson.

 

 

Rydym ni wedi bod am dro i'r goedwig.

We read 'The Gruffalo' by Julia Donaldson

 

 

 

We went for a walk in the woods.

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3

Amser tawel i edrych a gwrando cyn mynd i archwilio!

 

Adeiladu den a chwarae cuddio!

 

Oes hoel y Gryffalo yma?

 

 

Quite time to look and listen before going to explore!

 

Building a den and playing hide and seek!

 

Are theses markings made by the Gruffalo?

 

Crymbl y Gryffalo!

Gruffalo Crumble!

 

 

Dyma ni yn casglu mwyar duon.

Here we are collecting blackberries.

 

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5
Gallery - image 6
Gallery - image 7
Gallery - image 8