Staff

 

Pennaeth/Head Teacher:

Mrs Elaine Gelling BA

............................................................................................

Athrawon Meithrin a Derbyn/Nursery and Reception Teachers:

Mrs Glena Humphrey (Pennaeth Cynorthwyol/Assistant Headteacher)

Mrs Stacey Owen

............................................................................................

Athrawon Blwyddyn 1 a 2/Year 1 and 2 Teachers:

Mrs Naomi Southall-Jones 

Mrs Stephanie Cassidy

Miss Gwen Jones

............................................................................................

Athrawon Blwyddyn 3 a 4/Year 3 and 4 Teachers:

Mr Rhys Humprheys (Dirprwy Bennaeth/Deputy Headteacher)

Mrs Karen Thomas

Mrs Ffion Torr

............................................................................................

Athrawon Blwyddyn 5 a 6/Year 5 and 6 Teachers:

Mr Steffan Tomos

Miss Caitlin Blackwell

Mr Tomos Rhys-Williams

............................................................................................

Athro Gwyddoniaeth ac Addysg Gorfforol/Science and Physical Education Teacher:

Mr Delwyn Thomas

............................................................................................

Athrawes CPA Babanod/Infants PPA Teacher:

Miss Ellie Huws

............................................................................................

Cymorthyddion Dosbarth/Teaching Assistants :

Miss Nerys Jones

Ms Rhian Williams 

Mrs Sian Williams

Mrs Iona Goldsmith

Mrs Nic Thomas 

Miss Becca Hailstones

Miss Gina Boswell

............................................................................................

Staff Gweinyddol/Admin Staff:

Mrs Nesta Williams

Mrs Nerys Jones

Mrs Alison Forbes (Rheolwr Busnes/Business Manager)

............................................................................................

Staff Ategol/Support Staff:

Mr Richard Parkin (Gofalwr/Caretaker)

Ms Gaynor Pinkerton (Glanhawraig Mewn Gofal/Cleaner in Charge)

Mrs Donna Goodrich (Cogydd/Cook)

Mrs Elaine Outten (Staff Arlwyo/Catering Staff)

Mrs Wendy Algieri (Staff Arlwyo/Catering Staff)

Mrs Debbie Knowles (Staff Arlwyo/Catering Staff)