Oriel Ysgol / School Gallery

 Twrnament Rygbi Tag

Tag Rugby Tournament

 

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3

Lluniau o'r ysgol

Pictures of the school

 

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5

Astudio Plu Eira


Mae'r tywydd oer wedi rhoi cyfle i ni astudio yn yr awyr agored. Dyma ddisgyblion Bl 5 a 6 yn edrych ar blu eira ar ol astudio cymesuredd yn y gwersi Mathemateg. Roedd hefyd cyfle i drafod adwaith cildroadwy bywyd yn yr arctig ac ardaloedd oer y byd.

Studying Snow Flakes


The cold weather has given us an opportunity to study in the open air. Here are Year 5 & 6 pupils looking at snowflakes after a Maths lesson on Symmetry. We also discussed reversable reactions and life in the Arctic and the World's Cold Regions.

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2

 

Oriel Ysgol / School Gallery

 

Gallery - image 0
Gallery - image 1
Gallery - image 2
Gallery - image 3
Gallery - image 4
Gallery - image 5
Gallery - image 6
Gallery - image 7
Gallery - image 8
Gallery - image 9
Gallery - image 10
Gallery - image 11
Gallery - image 12
Gallery - image 13
Gallery - image 14